Het lichaam is een geheel
De osteopaat bekijkt en behandelt het lichaam als één geheel. Osteopathie is een manuele behandelwijze die er vanuit gaat dat alle weefsels en structuren in het lichaam met elkaar verbonden zijn. De plaats waar een lichamelijke klacht tot uiting komt kan zijn oorsprong elders in het lichaam hebben. De osteopaat gaat op zoek naar de oorzaak en behandeld deze. Zo krijgt het lichaam weer de ruimte om te herstellen.
"Find it"
"fix it"
"leave it alone"
Organisatie in Nederland
De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) behartigt sinds 1986 de belangen van de osteopathie in Nederland. De NVO onderhoudt contact met overheidsinstanties en zorgverzekeraars en streeft naar spoedige erkenning van het vak osteopathie binnen Nederland. Naast de NVO is er de onafhankelijke Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF), welke toeziet op de scholing en dagelijkse werkzaamheden van de osteopaat.
Oorsprong
De grondlegger van de osteopathie was Andrew Taylor Still, een Amerikaanse arts. Hij stichtte in 1892 the American School of Osteopathy en legde daarmee het fundament voor de moderne manuele geneeswijzen. In de VS is osteopathie sinds 1966 wettelijk erkend en geïntegreerd in de reguliere medische opleiding. Ook in Engeland heeft osteopathie een lange traditie. In Nederland is osteopathie nog jong en relatief onbekend - toch zijn er osteopaten. Zij volgden een vijfjarige part-time-opleiding waarin artsen en fysiotherapeuten gediplomeerd osteopaat kunnen worden. Wanneer de osteopaat en zijn praktijkvoering voldoen aan de in Nederland geldende eisen, kan tot registratie bij de Nederlandse Osteopathie Federatie worden overgegaan.
algemene voorwaarden
https://www.deosteopaat.nl/wp-content/uploads/2017/05/algemene-voorwaarden.pdf